Läsförståelse Start

Studentlitteratur
Produktkod: 978-91-44-11320-3
11,00 €
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna
9,00 €
Nuvarande pris
11,00 €

Produktbeskrivning

Läsförståelse Start är avsedd för f-åk 1. Läsförståelse Start är den enklaste boken i serien. I den kan dina elever börja träna läsförståelse och möta olika texttyper i ett tidigt skede av sin läsinlärning. Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här: korta texter med starkt bildstöd, exempel på genrer i boken är berättelser, faktatext och serie, tecknade illustrationer, A-uppgifter där eleven parar ihop ord och bilder från texten, B-uppgifter där eleven söker svar i texten och väljer mellan färdiga svarsalternativ.