Läsförståelse Rosa

Studentlitteratur
Produktkod: 9789144161266
9,00 €
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna
9,00 €
Nuvarande pris
9,00 €

Produktbeskrivning

I Läsförståelse Mikro - Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna. Varje bok innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. I böckerna varieras innehållet, längden på texterna, genrevalet samt svårighetsgraden på uppgifterna.

 

I serien finns även lättläst för del elever som behöver mycket stöd. I lättlästböckerna är det mindre textmängd och anpassade uppgifter.

 

I Läsförståelse Rosa får dina elever träna på läsförståelse och möta korta texter i ett tidigt skede av sin läsinlärning.

 

Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här:

• korta texter med medveten progression och starkt bildstöd

• genrerna i boken är berättelse, faktatext, recept och ramsa

• tecknade illustrationer

• A-uppgifter där eleven parar ihop ord och bilder från texten

• B-uppgifter där eleven söker svaret i texten och gör egna reflektioner