Läsförståelse Mikro

Studentlitteratur
Produktkod: 9789144161259
9,00 €

Produktbeskrivning

I läromedelserien Läsförståelse Mikro - Orange möter dina elever många olika texttyper.

De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna.

Varje bok innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. I böckerna varieras innehållet, längden på texterna, genrevalet samt svårighetsgraden på uppgifterna.

 

I serien finns även lättläst för del elever som behöver mycket stöd. I lättlästböckerna är det mindre textmängd och anpassade uppgifter.

 

I Läsförståelse Mikro får dina elever börja träna på bokstäver och ord för att så småningom möta korta texter i ett tidigt skede av sin läsinlärning.

Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här:

• igenkänning av bokstäver

• igenkänning av enkla och elevnära ord

• tydliga illustrationer

• A-uppgifter där eleven parar ihop ord och bilder från texten

• B-uppgifter där eleven söker svaret i texten och väljer mellan färdiga svarsalternativ