Läsinlärning i 7 steg. Läsebok 2

Liber
Produktkod: 978-91-47-08299-5
11,00 €

Produktbeskrivning

Läsebok 2 innehåller 32 läsövningar som tränar:

- introduktion av bokstäver och språkljud: B, Ö, H, U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, W, Q

- moment: ord med ändelser, konsonantförbindelser, ljudande/ljudlös konsonant, närliggande vokaler

- enkla meningar och texter.

 

Boken ingår i serien Läsinlärning i 7 steg som är en multisensorisk läsinlärningsmetod. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.

Metodens sju steg: Steg 1 - Ljudsegmentering, Steg 2 - Ljudsyntes, Steg 3 - Bygga eller skriva orden, Steg 4 - Läsa orden, Steg 5 - Samtal om ordens betydelse, 

Steg 6 - Upprepad läsning, Steg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningen