Läsinlärning i 7 steg. Lärarbok 1-2

Liber
Produktkod: 978-91-47-13114-3
69,00 €
Specifikationer
Typ av produkt: Lärarhandledning

Produktbeskrivning

Lärarboken tillhörande Läsebok 1 och Läsebok 2 innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna, dessutom kopieringsunderlag med exempelvis kartläggning för fonologisk medvetenhet och läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna.

Boken ingår i serien Läsinlärning i 7 steg som är en multisensorisk läsinlärningsmetod. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.

Metodens sju steg: Steg 1 - Ljudsegmentering, Steg 2 - Ljudsyntes, Steg 3 - Bygga eller skriva orden, Steg 4 - Läsa orden, Steg 5 - Samtal om ordens betydelse, Steg 6 - Upprepad läsning, Steg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningen.