Läsinlärning i 7 steg. Arbetsbok 2

Liber
Produktkod: 978-91-47-12669-9
11,00 €

Produktbeskrivning

Arbetsbok 2 innehåller 32 övningar som tränar:

- samma bokstäver och moment som i Läsebok 2

- skrivande utifrån aktuella moment

- läsförståelse

- ordkunskap.

 

Boken ingår i serien Läsinlärning i 7 steg som är en multisensorisk läsinlärningsmetod. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.

Metodens sju steg: Steg 1 - Ljudsegmentering, Steg 2 - Ljudsyntes, Steg 3 - Bygga eller skriva orden, Steg 4 - Läsa orden, Steg 5 - Samtal om ordens betydelse, Steg 6 - Upprepad läsning, Steg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningen.