Läsinlärning i 7 steg. Laborativt läsmaterial

Liber
Produktkod: 978-91-47-08382-4
85,00 €

Produktbeskrivning

Det laborativa läsmaterialet innehåller 23 spel, som syftar till att på ett lekfullt och varierat sätt förstärka och ge extra träning till läsövningarna i Läsebok 1 och Läsebok 2.

 

Materialet ingår i serien Läsinlärning i 7 steg som är en multisensorisk läsinlärningsmetod. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.

Metodens sju steg: Steg 1 - Ljudsegmentering, Steg 2 - Ljudsyntes, Steg 3 - Bygga eller skriva orden, Steg 4 - Läsa orden, Steg 5 - Samtal om ordens betydelse, Steg 6 - Upprepad läsning, Steg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningen.