Läsinlärning i 7 steg. Arbetsbok 1

Liber
Produktkod: 978-91-47-12668-2
8,50 €

Produktbeskrivning

Arbetsbok 1 innehåller 27 övningar som tränar:

- samma bokstäver och moment som i Läsebok 1

- skrivande utifrån aktuella moment

- ljudanalys

- ordkunskap.

 

Boken ingår i serien Läsinlärning i 7 steg som är en multisensorisk läsinlärningsmetod. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.

Metodens sju steg: Steg 1 - Ljudsegmentering, Steg 2 - Ljudsyntes, Steg 3 - Bygga eller skriva orden, Steg 4 - Läsa orden, Steg 5 - Samtal om ordens betydelse, 

Steg 6 - Upprepad läsning, Steg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningen.